bezpieczeństwo pracy | Tagatic

lean-oznakowanie-produkcja.jpg
2024-02-26

W ostatnim z serii artykułów poświęconych zagadnieniom ruchu wewnątrzzakładowego, skupiamy się na etapie, który choć jest ostatni, to z pewnością należy do najistotniejszych. Projektowanie dróg nie jest bowiem zagadnieniem jednorazowym. Wręcz przeciwnie -  monitoring i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania ruchem wewnątrzzakładowym są nieodzownymi elementami w każdej organizacji.

Heilind-1.jpg
2024-02-26

Efektywne projektowanie dróg ruchu w obrębie zakładów pracy jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz płynności operacyjnej. Dobrze zaprojektowane drogi minimalizują ryzyko wypadków, ułatwiają przemieszczanie się i przyczyniają się do zwiększenia efektywności pracy.

Kuwety-na-dokumentyy-1280x855.jpg
2023-08-01

Marnotrawstwo czasu w organizacjach, zwłaszcza w firmach produkcyjnych, może poważnie wpłynąć na efektywność pracy. Analiza wyników badań pokazuje, że pracownicy średniego szczebla tracą przeciętnie aż 24% czasu na proste czynności, takie jak poszukiwanie dokumentacji czy przekazywanie zmiany. Jak zaradzić temu problemowi i zwiększyć efektywność pracy?