Tagatic Visual Management System

Optymalizacja transportu i poprawa bezpieczeństwa w Twojej firmie
Poznaj

Tagatic VMS

Poprawa bezpieczeństwa, podnoszenie jakości i optymalizacja kosztów to cele każdej firmy.
Visual Management System to praktyczne rozwiązanie, pozwalające równolegle realizować każdy z nich!
Zarządzanie Wizualne to kompleksowe podejście do systemów oznakowań i akcesoriów wizualnych w przestrzeniach przemysłowych, magazynowych, biurowych i socjalnych. Podejście to staje się niezbędne w przedsiębiorstwach, które dbają o bezpieczeństwo swoich pracowników, jakość procesów produkcyjnych i ograniczenie marnotrawstwa.

W Zarządzaniu Wizualnym żaden element nie jest przypadkowy. Każda ścieżka, każdy ciąg komunikacyjny i każdy element są oznakowane w sposób wyraźny, czytelny, trwały i spójny.

Tagatic Visual Management system to systemowe podejście do Zarządzania Wizualnego, w którym krok po kroku analizujemy potrzeby, potencjalne ryzyka i obszary do usprawnienia, a następnie projektujemy, produkujemy i montujemy wszystkie niezbędne oznakowania i elementy, które sprawiają, że produkcja przebiega sprawniej i bezpieczniej, a pracownicy stają się bardziej efektywni i usatysfakcjonowani ze swojej pracy i miejsca, w którym ją wykonują.Bezpieczeństwo

Poprzez udrożnienie dróg transportowych redukujemy liczbę przestojów, mijanek i zbędnych manewrów, tym samym zmniejszając liczbę sytuacji, w których mogą ucierpieć ludzie, produkty i wyposażenie hali.


Oszczędność

Uszkodzenie sprzętu to strata dla firmy, ale udoskonalenie dróg może ograniczyć straty i zwiększyć wydajność. Pracownicy, którzy nie tracą czasu na stanie w korkach czy szukanie sprzętu, osiągają większą efektywność.


Jakość

Dobrze oznaczone półprodukty i części do montażu, wyznaczone miejsca do przechowywania wyrobów gotowych – to wszystko powoduje, że Twoje produkty są lepiej chronione, a pomyłki zdarzają się rzadziej.SKUTECZNE ROZWIĄZANIA

Jesteśmy grupą praktyków, którzy przenoszą swoją wiedzę do Twojego zakładu. Skupiamy się działaniach, które przynoszą realne, długofalowe efekty.


NARZĘDZIA LEAN MANAGEMENT

Elastyczność, jakość, eliminowanie marnotrawstwa, ciągle samodoskonalenie – to cele, które przyświecają wdrażaniu metodologii Lean Management. Z szerokiego wachlarza narzędzi Lean nasi eksperci dobierają te, które w największym stopniu przyczyniają się do optymalizacji procesów i pozwalają na monitorowanie postępów w Twojej firmie.


SZKOLENIA I WARSZTATY

Aby narzędzia zarządzania wizualnego mogły zadziałać, niezbędne jest wyposażenie pracowników w odpowiednią wiedzę, która pozwoli wdrażać i stosować na co dzień rekomendowane rozwiązania.


BAZA DOBRYCH PRAKTYK

Nie trzeba wymyślać koła od nowa. Baza dobrych praktyk to opracowane przez nas narzędzie, bazujące na naszych doświadczeniach i wskazówkach wynikających z metodologii Lean i Kaizen.

NARZĘDZIA ZMIANY KULTURY

Efektywność wdrożenia systemów oznakowania i organizacji produkcji, takich jak 5S, jest w największym stopniu zależna od podejścia i nastawienia pracowników. Dlatego podejmujemy działania kształtujące postawy i budujące zaangażowanie niezbędne do sprawnego przeprowadzenia całego procesu.


WIEDZA I DOŚWIADCZENIE EKSPERTÓW VMS

Jesteśmy praktykami, bazującymi na własnej wiedzy, standardach obowiązujących w najlepiej zarządzanych przedsiębiorstwach i doświadczeniu, które wynieśliśmy z pracy z naszymi Klientami. To wszystko stanowi bagaż, który przynosimy do Twojej firmy i którym dzielimy się z Tobą!Pobierz folder Tagatic Visual Management

Dowiedz się jak pracujemy!

Czytaj więcej o naszych rozwiązaniach