Nasze rozwiązania | Tagatic

System Zarządzania Wizualnego Tagatic to kompleksowe podejście do projektowania i produkcji oznaczeń w strefach przemysłowych i biurowych, podnoszące bezpieczeństwo, generujące oszczędności i zwiększające jakość.

Produkty Tagatic

Tworzymy produkty we własnym zakładzie, na bazie najlepszych półproduktów, zgodnie z normami trwałości oraz w zgodzie z metodologią Lean Production i Kaizen. Nasze oznakowania pionowe i poziome wspierają procesy produkcyjne, podnoszą bezpieczeństwo i eliminują marnotrawstwo. W zależności od potrzeb Klientów, oferujemy produkty standardowe, a także tworzone na bazie indywidualnych projektów.

Visual Management

System Zarządzania Wizualnego Tagatic (Tagatic Visual Management System) optymalizuje procesy produkcyjne w przedsiębiorstwach poprzez oznaczenia poziome i pionowe produkowane na podstawie analiz stanu faktycznego, audytów przestrzeni i tworzonych na zamówienie projektów. To proces, w którym wychodzimy od potrzeb, a na końcu dostarczamy i montujemy produkty podnoszące jakość, efektywność i bezpieczeństwo pracy.

Bezpieczeństwo

Prawidłowe oznakowanie znacząco ogranicza liczbę sytuacji, w których mogą ucierpieć ludzie, produkty i wyposażenie hali.

Udrożnienie dróg transportowych


Redukcja liczby przestojów i mijanek


Zmniejszenie liczby zbędnych manewrów


Oszczędność

Pracownicy, którzy nie tracą czasu na stanie w korkach lub poszukiwanie sprzętu są znacznie bardziej efektywni

Ograniczenie strat materialnych


Wzrost wydajności


Optymalizacja procesów produkcyjnych


Jakość

Dzięki zrozumiałym i czytelnym oznaczeniom Twoje produkty są lepiej chronione, a pomyłki zdarzają się rzadziej.

Widoczne oznaczenia


Wyznaczenie miejsc do przechowywania


Dostępność półproduktów i części


Bezpiecznie = oszczędnie

Działania takie, jak udrożnienie dróg transportowych, oznakowanie miejsc paletowych czy oznakowanie magazynu pozwalają zwiększyć jakość i płynność procesów produkcyjnych, jednocześnie ograniczając liczbę wypadków i strat sprzętowych. Zarządzanie Wizualne to zarazem oszczędność, jak i inwestycja w bezpieczeństwo.

Tagatic Visual Management System to połączenie wieloletnich doświadczeń naszych pracowników, potrzeb naszych Klientów i najskuteczniejszych metodologii zarządzania procesami produkcyjnymi.

Produkty Tagatic


Przestrzenie produkcyjne czy magazynowe to miejsca, w których pracownicy narażeni są na wypadki, a sprzęt na straty. Sprawne zarządzanie procesami, w oparciu o czytelne oznakowanie, instrukcje stanowiskowe czy tablice do zarządzania produkcją wpływa na efektywność procesów, a oznakowanie stref ruchu, elementów niezbepiecznych i sprzętu wpływa na bezpieczeństwo pracowników.


Lean | Kaizen | Visual Management


Nasze Systemy Zarządzania Wizualnego funkcjonują w dziesiątkach współpracujących z nami przedsiębiorstw. Rozwiązania Tagatic oparte są na metodologii Lean i Kaizen. Stanowią dopełnienie i niezbędny element procesów optymalizacji i usprawnień w branży produkcyjnej, w halach magazynowych i centrach logistycznych na terenie całego kraju


Szkolenia | Audyty | Wizualizacje


Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie tworzenia Zarządzania Wizualnego, kompleksowo zajmując się opracowaniem i wdrożeniem rozwiązań, w oparciu o nasze doświadczenia i oczekiwania Partnerów. Tworzymy modele, wizualizacje i projekty. Wspieramy Klientów na etapie opracowania, a także na etapie porealizacyjnym.


Szkolenia

Klientom, którzy są na początku swojej drogi, oferujemy szkolenia dla kadry zarządzającej i pracowników z zakresu Lean, Kaizen, Zarządzania Wizualnego i optymalizacji procesów oraz zwiększania bezpieczeństwa.

Audyty obszarów produkcyjnych

Nasi eksperci analizują każdy detal w przestrzeni produkcyjnej i magazynowej, wskazując skuteczne sposoby optymalizacji, zwiększenia bezpieczeństwa i generowania oszczędności.

Rekomendacje i plan wdrożenia

Przedstawiamy wizualizację całego zakładu wraz z naniesionymi oznaczeniami, szczegółowy plan wdrożenia oraz kosztorys działań.

Produkcja

Oferujemy produkty standardowe, sprawdzone w największych przedsiębiorstwach oraz dedykowane rozwiązania. Nasz zakres działalności obejmuje projektowanie, produkcję i montaż.

Cykliczne audyty

Wspieramy managerów w przygotowaniu do cyklicznych audytów bezpieczeństwa i organizacji stref produkcyjnych.

Standardy i dedykowane rozwiązania

Nasze rozwiązania oparte są na doświadczeniach naszych ekspertów i ponad 1000 realizacji dla naszych Partnerów. Posiadamy produkty najwyższej jakości, gwarantujące trwałość, widoczność i łatwość montażu.

Dzięki własnemu zapleczu produkcyjnemu oferujemy nie tylko najwyższą jakość, ale także możliwość tworzenia dedykowanych rozwiązań, dostosowanych do potrzeb konkretnego Klienta.

Zmiana na rynku

Tagatic powstał jako efekt potrzeb zmieniającego się rynku. Rosnąca świadomość Klientów, popularność systemów zarządzania produkcją oraz dążenie do optymalizacji stały się impulsem do powstania firmy oraz Systemu Zarządzania Wizualnego.

Czas to pieniądz

Kompleksowość naszych działań pozwala odciążyć kierowników i managerów zajmujących się w firmach zarządzaniem wizualnym. Zarządzanie wizualne bierzemy w 100% na siebie – od audytu, przez projekt, aż po montaż.
  • Odzyskujemy dla naszych Partnerów czas ich pracowników, pozwalając skupić im się na innych zadaniach. 
  • Zapewniamy spójność Zarządzania Wizualnego w obrębie całej firmy
  • Ściągamy z Klienta konieczność zajmowania się naszym obszarem, ograniczając jego pracę do odbioru cyklicznych raportów
  • Przygotowujemy Klientów pod audyty – tak, aby obszar produkcyjny stale spełniał wymagane normy
  • Generujemy oszczędności dzięki stałym zamówieniom i opiece.
  • Zajmujemy się produkcją i montażem bez angażowania czasu Klienta.
  • Holistyczne podejście pozwala Klientowi załatwić wszystkie sprawy w jednym miejscu

Nasze rozwiązania = Twoje sukcesy

Współpracujemy z liderami w swoich branżach, wspierając ich w osiąganiu sukcesów i stale podnosząc swoją wiedzę i kompetencje.

Wspieramy Klientów w generowaniu oszczędności, podnoszeniu bezpieczeństwa i zwiększaniu jakości produkcji.

Dostosowujemy naszą ofertę do potrzeb Klientów, identyfikując kluczowe obszary i oferując skuteczne rozwiązania

Nie tylko produkcja

Tagatic Visual Management System to rozwiązania dla świadomych pracodawców, którzy chcą zwiększyć komfort i bezpieczeństwo swoich pracowników.

Nasze oznakowania znajdują zastosowanie nie tylko w halach produkcyjnych, magazynach czy centrach logistycznych, ale także w pomieszczeniach socjalnych. Pomagamy pracownikom oderwać się od pracy, zwiększając ich efektywność i zadowolenie.