zarządzanie bezpieczeństwem | Tagatic

lean-oznakowanie-produkcja.jpg
2024-02-26

W ostatnim z serii artykułów poświęconych zagadnieniom ruchu wewnątrzzakładowego, skupiamy się na etapie, który choć jest ostatni, to z pewnością należy do najistotniejszych. Projektowanie dróg nie jest bowiem zagadnieniem jednorazowym. Wręcz przeciwnie -  monitoring i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania ruchem wewnątrzzakładowym są nieodzownymi elementami w każdej organizacji.