Oznaczenia i aranżacja wnętrz jako element employer brandingu

2023-07-27
IMG_20190806_134512-1280x960.jpg

Dbałość o bezpieczeństwo oraz wizualną atrakcyjność przestrzeni, w których przebywają pracownicy, może przyczyniać się do budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy i budowania przekonania, że dobro zatrudnionych osób ma dla przełożonych kluczowe znaczenie.

Co o firmie mówi sposób aranżacji przez nią przestrzeni?

Tworząc bezpieczne i atrakcyjne z perspektywy pracowników przestrzenie, firma może osiągnąć wymierne korzyści – szczególnie w branżach, gdzie pozyskanie i utrzymanie talentów jest trudne. Po pierwsze, zawarte w ogłoszeniach rekrutacyjnych fotografie efektownych pomieszczeń mogą przyciągać uwagę kandydatów i przyczynić się tym samym do zmniejszenia kosztów rekrutacji. Po drugie, aranżacja przestrzeni i kultura organizacyjna dające pracownikom przekonanie, że ich bezpieczeństwo i samopoczucie są dla kierownictwa istotne, mogą pomóc w ograniczeniu rotacji. Jakie rozwiązania warto zastosować w magazynach i halach produkcyjnych, a jakie w biurach i strefach socjalnych?

Bezpieczeństwo przede wszystkim – oznaczenia hal magazynowych i produkcyjnych

Warto budować organizacyjną kulturę bezpieczeństwa i – jako jej wyraz – stosować oznaczenia hal przypominające o pożądanych zachowaniach. Pozwala to nie tylko zmniejszyć ryzyko wypadków, ale daje też ludziom poczucie, że ich zdrowie jest dla pracodawcy ważne. Podstawowymi kwestiami są:

  • stworzenie zasad ruchu i umieszczenia informujących o nich znaków,
  • wyklejenie taśmą lub wymalowanie odrębnych ciągów komunikacji dla pieszych i wózków,
  • oznaczenie pól odkładczych,
  • wizualne informacje na temat zalecanych środków ochrony osobistej.

W Tagatic nie tylko produkujemy oznaczenia BHP i rozwiązania zarządzania wizualnego, ale także doradzamy klientom, jak je stosować i pomagamy w planowaniu i aranżacji przestrzeni. Prócz podstawowych produktów oferujemy także bardziej wyrafinowane, indywidualizowane rozwiązania, jak na przykład: lustro, w którym pracownik może porównać swoje wyposażenie z ilustracją wzorcowo przygotowanej do pracy postaci. Oferujemy również oznaczenia w niestandardowych, zabawnych wersjach – wpadających w oko i wywołujących uśmiech, a w efekcie lepiej zauważalnych i zapamiętywalnych. 

Biura i strefy socjalne, w których chce się przebywać

Choć to mniej oczywiste, pozytywny wpływ na samopoczucie pracowników może mieć również jakość przestrzeni, w których pracują i odbywają przerwy. W związku z dobrym wpływem sztuki na samopoczucie lekarze w Kanadzie przepisują na receptę wizytę w muzeum. W pewnej mierze to pozytywne oddziaływanie można wykorzystać także w miejscu pracy. Estetyczne fototapety, zielone ściany, rośliny i naturalne materiały są nie tylko modne, ale także sprawiają, że ludzie w pracy dobrze się czują, a w przypadku stref socjalnych szybciej się regenerują. Dobrze wyglądają także na zdjęciach, zwiększając szansę na zauważenie oferty pracy przez kandydatów.