Trzy nietypowe korzyści z wdrożenia oznaczeń w zakładzie przemysłowym

2023-07-27
Znaki-BHP-drogowe-kierunkowe-1-1280x855.jpg

Często za kluczowe zadanie specjalistów ds. BHP uchodzi dbanie o zgodność wyposażenia zakładu i osób z przepisami – tak, by uniknąć kary w razie kontroli lub wypadku. Dając osobom odpowiadającym za oznaczenia odpowiednie narzędzia, można jednak osiągnąć znacznie więcej.

Taśmy podłogowe wyodrębniające ścieżki dla pieszych i wózków widłowych 

Taśmy pozwalające na wyodrębnienie ścieżek, a także ostrzeżenia na skrzyżowaniach czy znaki BHP informujące o wyposażeniu wymaganym w danej strefie obiektu – to podstawowe oznaczenia wykorzystywane w magazynach i zakładach przemysłowych. Ich zastosowanie pozwala z jednej strony zmniejszać prawdopodobieństwo niebezpiecznych zdarzeń, a z drugiej – przejść bez problemów ewentualną kontrolę Inspekcji Pracy. Jednak pod warunkiem współpracy z dobrym dostawcą, korzystania z know-how i dobrych praktyk, stosując podobne narzędzia można osiągnąć korzyści znacznie wykraczające poza uniknięcie kary. Oto trzy przykłady rozwiązań zarządzania wizualnego Tagatic, które pozwalają realnie wpłynąć na zachowanie pracowników i zwiększyć prawdopodobieństwo ich poprawnego postępowania, ograniczyć absencję i – przykładowo – zmniejszyć ryzyko sytuacji, w której samochód ciężarowy opuszcza dok przed zakończeniem załadunku.

Naklejki na schody i lustro środków ochrony – sposób na utrwalanie dobrych nawyków

Według danych GUS na temat przyczyn wypadków przy pracy nieodmiennie dominującą kategorią, odpowiadającą w 2021 r. za 60,8 proc. zdarzeń, jest nieprawidłowe zachowanie się pracownika. Stosując produkty zwiększające prawdopodobieństwo, że ludzie postąpią zgodnie z wymaganiami i procedurami, można znacząco ograniczyć ryzyko wypadków i błędów. Rozwiązania zarządzania wizualnego mogą być wykorzystywane m.in. po to, by utrwalać zachowanie w określonej sekwencji. Rosnącą popularnością wśród naszych klientów cieszą się na przykład naklejki na pionowe części stopni. Dzięki nim przy każdym wejściu po schodach pracownicy mają okazję zapoznać się z prawidłową kolejnością określonych zachowań. W standardzie produkujemy naklejki z działaniami ppoż. i etapami pierwszej pomocy, ale jesteśmy w stanie dostosować projekt do dowolnej kilkustopniowej instrukcji. Inne, niestandardowe rozwiązanie Tagatic pozwala natomiast skutecznie przypominać o koniecznych w danej strefie środkach ochrony osobistej. Przy wejściu na halę czy do określonej strefy wyklejamy poglądową ilustrację z odpowiednio wyposażoną postacią oraz lustrzaną folią obok. Przechodząca koło lustra osoba na pierwszy rzut oka widzi, czy ma na sobie komplet wyposażenia potrzebnego do bezpiecznej pracy w danym miejscu.

Krzyż bezpieczeństwa i analiza nieobecności jako metoda ograniczenia wypadków i absencji

Jednym ze standardowych rozwiązań zarządzania wizualnego stosowanego w zakładach produkcyjnych, w których przykłada się wagę do bezwypadkowej pracy, jest tablica z tzw. krzyżem bezpieczeństwa. Narzędzie to służy przede wszystkim do oznaczania, którego dnia wystąpił wypadek lub drobne zdarzenie (a kiedy udało się ich uniknąć) oraz zliczania liczby dni bez wypadku. Zastosowanie krzyża bezpieczeństwa samego w sobie pozwala budować wśród pracowników przekonanie, że bezwypadkowa praca jest w zakładzie ważną wartością. Jeszcze więcej można zyskać dzięki temu narzędziu, prowadząc na jego podstawie cyfrową ewidencję wypadków i absencji oraz analizując okresowo gromadzone dane. Przykładowo, jeden z naszych klientów zorientował się w efekcie podobnych analiz, że co roku w jednej ze stref liczba pracowników na zwolnieniu lekarskim jest znacznie wyższa niż gdzie indziej. Po zbadaniu sytuacji okazało się, że ze względu na konieczność wychodzenia do zewnętrznego magazynu pracownicy się przeziębiali. By temu zapobiec, zbudowano namiot i połączono go rękawem z przedsionkiem. Liczba absencji w sezonie grypowym znacznie spadła.

Odpowiednie wizualne instrukcje i organizacja pracy jako rozwiązanie konkretnych problemów

Zdarza się również, że menadżerowie zakładów przemysłowych proszą o przygotowanie oznaczeń mających pomóc rozwiązać konkretny problem. U jednego z naszych klientów kilkukrotnie zdarzyło się na przykład, że samochody ciężarowe odjechały zanim zakończono załadunek. Zastanowiliśmy się wspólnie nad możliwym rozwiązaniem i przygotowaliśmy wizualne instrukcje nie tylko nakazujące kierowcy założyć podczas załadunku kamizelkę odblaskową i kask, ale także odłożyć kluczyki do koszyczka przy pracowniku magazynu. Były one wydawane dopiero, gdy potwierdzono, że załadunek został zakończony pomyślnie. W prosty sposób udało się uniknąć strat powodowanych wcześniej przez przedwczesny odjazd. To tylko jeden z przykładów, w jaki można wykorzystać graficzne oznaczenia, by polepszyć funkcjonowania zakładu. Posiadając własną produkcję i zespół projektowy możemy nie tylko indywidualizować znaki, ale także doradzić klientom, jaki materiał i sposób przedstawienia instrukcji będzie najlepszy.