Tablice suchościeralne – Serce (i mózg) przestrzeni produkcyjnej

2023-05-27
tablice-suchoscieralne.jpg

Kluczowym aspektem w każdym środowisku produkcyjnym, gdzie organizacja i efektywność muszą stać na najwyższym poziomie, są odpowiednie narzędzia pozwalające na utrzymanie płynności operacyjnej. 

Jednym z niepozornych, a jednocześnie bardzo popularnych narzędzi stosowanych w przemyśle, są tablice suchościeralne. 

Zarządzanie, bezpieczeństwo i informacja

Choć z pozoru tablice suchościeralne mogą wydawać się przydatne jedynie do sporządzania notatek czy spisywania wniosków w trakcie spotkań, ich funkcje bywają bardzo zróżnicowane, a przydatność – nieoceniona. Trzy najważniejsze obszary zastosowania tablic suchościeralnych to:

  • Zarządzanie. Tablice suchościeralne, wykorzystywane jako tablice Kanban, tablice do zarządzania ludźmi, procesami czy działami, umożliwiają zebranie w jednym miejscu wszystkich informacji dotyczących produkcji. Pozwalają w czytelny i ogólnodostępny sposób zwizualizować plan produkcyjny i zadania do wykonania.  
  • Bezpieczeństwo. Odpowiednio wykorzystane, tablice suchościeralne pozwalają przedstawić najważniejsze procedury, a także wyznaczać zasady poruszania czy przekazać informacje, gdzie możemy znaleźć odpowiednie osoby. 
  • Tablice informacyjne. Dzięki ich zastosowaniu, eliminujemy konieczność szukania. Odpowiednio oznakowane magazyny, narzędzia, surowce i półprodukty sprawiają, że proces roboczy staje się krótszy, a firma bardziej wydajna.

Wydajność i komunikacja

W halach produkcyjnych, magazynach czy centrach logistycznych często występuje wiele zadań do wykonania, harmonogramów produkcji, list materiałów i innych istotnych informacji. Tablice suchościeralne mogą służyć jako centralny punkt komunikacyjny, w którym informacje zamieszczane są w czytelny i łatwo dostępny sposób. Dzięki temu cały zespół może być dobrze poinformowany na temat aktualnych priorytetów, harmonogramów i procedur, co przekłada się na zwiększenie efektywności i zmniejszenie liczby błędów.

Tak zaprojektowane tablice pozwalają zaoszczędzić czas kierowników, którzy posiadają wszystkie informacje zapisane w czytelny sposób w jednym miejscu. Kierownik, wykorzystując tablicę, może przydzielić wszystkie zadania, a te stają się od razu widoczne dla pracowników. Tablice bywają przydatne również dla osób z zewnątrz, które próbują odnaleźć się w przestrzeni i znaleźć odpowiednią osobę. Ułatwia to komunikację, usprawnia poruszanie w hali, a tym samym – wpływa na bezpieczeństwo. 

Motywacja i docenienie

Kolejnym zastosowaniem tablic suchościeralnych jest śledzenie postępów i wyznaczanie celów. Tablice mogą być używane do śledzenia wydajności produkcji, monitorowania kluczowych wskaźników oraz zapisywania celów i osiągnięć. Pracownicy mogą wpisywać na tablicach informacje dotyczące ilości wyprodukowanych jednostek, czasu trwania procesów i wszelkich innych mierników postępów. To z kolei pozwala zarówno na motywowanie pracowników do osiągania lepszych wyników, jak i na identyfikowanie obszarów wymagających udoskonalenia.

Przykładem takiego zastosowania mogą być tablice 5S. W ramach tej metodologii, tablice suchościeralne są wykorzystywane na każdym z 5 etapów: segregacji (sort), porządkowania (Set in Order), czyszczenia (Shine), standaryzacji (Standarize) i samodyscypliny (Sustain), służąc wizualizacji, identyfikacji i organizacji przestrzeni produkcyjnej. Co ważne, tablice pozwalają nie tylko przypominać pracownikom o zasadach 5S, ale też wskazywać postępy, poprzez zamieszczanie zdjęć przed i po. Ten prosty zabieg pozwala osiągnąć efekt motywacyjny – wskazać na wdrożone zmiany, podkreślić zadowolenie z ich przeprowadzenia i docenić odpowiedzialnych za nie pracowników.

Tablice KanBan

KanBan w języku japońskim oznacza “tablicę widoczności”. Narzędzie to stanowi element systemu produkcyjnego wprowadzonego przez Toyotę, a jego istotą jest zapewnienie odpowiedniej ilości materiałów, części lub zadań w odpowiednim miejscu i czasie. 

Tablice KanBan są powszechnie wykorzystywane do monitorowania i zarządzania elementami procesu produkcyjnego. Przykładowo, tablica KanBan może być używana do śledzenia dostępności surowców i materiałów w magazynie, kontrolowania stanu zapasów czy planowania produkcji. Karty KanBan są przemieszczane na tablicy wraz z postępem procesu, informując pracowników o aktualnym statusie i potrzebach. Zamiast kart możemy użyć również magnesów, które są trwałe i równie praktyczne. Na takie rozwiązanie często decydują się nasi Klienci.

Wiele firm używa dziś tablic w formie zdigitalizowanej, jednak w przestrzeniach produkcyjnych wciąż niezastąpione są fizyczne tablice suchościeralne. Dzięki umieszczeniu tablicy w widocznym dla wszystkich pracowników miejscu, informacje dotyczące zadań, terminów i postępu pracy stają się łatwo dostępne i czytelne. Tablica taka staje się prawdziwą “tablicą widoczności”, sprzyjając lepszemu planowaniu, koordynacji i współpracy między zespołami, co prowadzi do poprawy efektywności i skuteczności produkcji.

Dodatkowo, wykorzystanie tablic suchościeralnych pozwala w prosty sposób tworzyć i aktualizować listy zadań, harmonogramy produkcji, przypomnienia oraz inne ważne informacje. Ta elastyczność pozwala na szybką adaptację tablicy KanBan do zmieniających się potrzeb i priorytetów w procesie produkcyjnym. Tak stosowana tablica pozwala na szybką identyfikację problemów, takich jak niedobory materiałów, opóźnienia czy przestoje, co pozwala na podejmowanie natychmiastowych działań naprawczych.

Uniwersalność i możliwość dostosowania

Podstawowym pytaniem, jakie należy sobie zadać przed zamówieniem tablicy suchościeralnej, jest jej zastosowanie. Wdrożenie tablic bez uprzedniego przemyślenia i dostosowania do potrzeb danej firmy z reguły powoduje, że tablica taka szybko przestanie być używana. 

Forma tablicy – przypominająca Excela, tabele czy plakat – jest wtórna wobec potrzeb. Kluczowe jest odpowiednie przemyślenie tablicy, a także jej przetestowanie w naturalnych warunkach. 

Należy również pamiętać, że samo postawienie tablicy to nie koniec procesu. Ważne są informacje zwrotne i udoskonalanie jej w taki sposób, aby faktycznie służyła pracownikom. Ostatecznie to właśnie im tablica ma służyć – dlatego musi być funkcjonalna, estetyczna i zachęcająca do korzystania. 

W naszej ofercie posiadamy zarówno tablice standardowe, jak i takie, które tworzymy zgodnie z indywidualnymi potrzebami naszych Klientów. Jeśli szukasz fachowego doradztwa w zakresie zwizualizowania i usprawnienia procesów w swojej firmie – skontaktuj się z nami. Z pewnością znajdziemy rozwiązanie odpowiadające Twoim potrzebom.


Sprawdź naszą ofertę

Informacyjnych tablic suchościeralnych!