Oznakowanie jako podstawa bezpieczeństwa w przestrzeniach produkcyjnych

2023-05-27
Znaki-BHP-drogowe-kierunkowe_3-1280x855.jpg

Bezpieczeństwo to słowo klucz w każdej przestrzeni produkcyjnej. Zapewnienie ochrony pracowników, efektywności operacyjnej i minimalizacja ryzyka wypadków to podstawowe zadanie kierownika zakładu, ale też ekspertów od BHP.

Zagadnienie bezpieczeństwa jest oczywiście złożone i wielowymiarowe, jednak podstawą stworzenia bezpiecznego środowiska pracy jest opracowanie procedur, które zostaną skutecznie wdrożone w ramach przedsiębiorstwa. W tym aspekcie nieocenione są rozwiązania wizualne, które pozwalają przełożyć obowiązujące zasady na proste, widoczne, czytelne i zrozumiałe dla pracowników komunikaty.

Rodzaje oznakowań 

Poprawne oznakowanie pomaga pracownikom zidentyfikować zagrożenia i przestrzegać odpowiednich procedur bezpieczeństwa. Jakie rozwiązania sprawdzają się w tym zakresie?

  • Oznakowanie informacyjne: Umieszczanie tablic informacyjnych w widocznym miejscu dostarcza pracownikom istotnych informacji dotyczących procedur bezpieczeństwa. Tablice mogą zawierać instrukcje, ostrzeżenia, procedury awaryjne, numery alarmowe oraz ważne kontakty. Ważne jest, aby tablice były umieszczone w miejscach, gdzie są łatwo widoczne i dostępne dla wszystkich pracowników.
  • Oznakowanie ewakuacyjne: W przypadku nagłych sytuacji, takich jak pożar czy wypadek, oznakowanie ewakuacyjne jest niezwykle ważne dla bezpieczeństwa pracowników. Wykorzystanie znaków wskazujących drogę ewakuacji, miejsc zbiórki i lokalizacji sprzętu gaśniczego pomaga zapewnić, że pracownicy będą wiedzieć, jak się zachować w razie potrzeby. Te znaki powinny być umieszczone w strategicznych miejscach i regularnie sprawdzane, aby upewnić się, że są widoczne i czytelne.
  • Oznakowanie niebezpiecznych obszarów: Oznakowanie obszarów, w których występują potencjalne zagrożenia, jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników. Przykłady obejmują oznakowanie niebezpiecznych maszyn, obszarów o ograniczonej widoczności, obszarów z wysokim poziomem hałasu czy obszarów, w których konieczne jest noszenie specjalnego wyposażenia ochronnego. Dotyczy to także dróg i tras poruszania się sprzętu, np. wózków widłowych. Jasne oznakowanie informuje pracowników o potencjalnym zagrożeniu i przypomina im o konieczności zachowania ostrożności.

Przykładowe rozwiązania

Zdefiniowanie potencjalnych zagrożeń i opracowanie procedur to dopiero pierwszy krok w zapewnieniu bezpieczeństwa. Najważniejsze jest bowiem sprawienie, że procedury zostaną przyswojone, efektywnie wdrożone i, tym samym, będą przestrzegane. Paleta rozwiązań w tym zakresie jest bardzo szeroka i obejmuje zarówno standardowe, jak i nieoczywiste narzędzia.

  • Etykiety i naklejki: stosowane na maszynach, narzędziach i materiałach pozwala na szybkie zidentyfikowanie ich przeznaczenia, stanu technicznego oraz wymogów bezpieczeństwa. Na przykład, etykieta informująca o konieczności noszenia rękawic lub okularów ochronnych podczas korzystania z danego narzędzia może znacząco zredukować ryzyko obrażeń.
  • Lustra: to proste rozwiązanie pozwala pracownikowi stwierdzić czy na pewno nie zapomniał o żadnym elemencie obowiązkowego ubioru. Szybki rzut oka pozwala ocenić czy na pewno dochowaliśmy niezbędnych procedur.
  • Naklejki na schody: proste, a niezwykle skuteczne rozwiązanie w zakresie przekazywania procedur kryzysowych, na przykład dotyczących wypadku czy pożaru. Wypisanie procedury w punktach, na poszczególnych stopniach sprawia, że pracownik widzi obowiązujące zasady i uczy się… na każdym kroku 🙂 
  • Wizualne instrukcje i procedury: Zamiast polegać wyłącznie na tekstowych instrukcjach, warto oprzeć się na formach wizualnych. Obrazy, schematy i diagramy mogą pomóc w bardziej efektywnym przekazywaniu informacji i minimalizacji ryzyka błędów. Dzięki temu pracownicy łatwiej zrozumieją instrukcje i będą mieli większą świadomość zagrożeń.
  • Linie i znaczniki: Używanie linii i znaczników na podłodze może pomóc w organizacji przestrzeni i zapobiegać wypadkom. Linie mogą wyznaczać bezpieczne obszary do przechodzenia, obszary składowania materiałów czy drogi dla pojazdów wewnątrz magazynu. Znaczniki natomiast mogą wskazywać na miejsca, w których należy zachować szczególną ostrożność, takie jak obszary z wysokim ryzykiem poślizgu czy obiektami zawieszonymi.

Tagatic od lat wspiera swoich Klientów w poprawie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Oferujemy tablice, taśmy, naklejki, oznaczniki, lustra, naklejki na schody i wiele innych akcesoriów, dostosowanych do wymogów bezpieczeństwa. Służymy również wsparciem w zakresie audytów, identyfikacji potrzeb i projektowaniu oznakowań. Jeśli szukasz sposobu na poprawę bezpieczeństwa w swojej fabryce – to dobrze trafiłeś. Rozwiązania Tagatic

Sprawdź nasze rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa w przestrzeniach produkcyjnych.