Fałszywe oszczędności w obszarze oznaczeń

2023-08-02
okienko-podlogowe-wsuwane-1280x857.png

Naturalnym jest, że w czasach gospodarczej niepewności przedsiębiorcy szukają oszczędności. Okazuje się jednak, że nie zawsze to, co wydaje się tanie, jest takim w istocie. Dobrym przykładem są przygotowane chałupniczo oznaczenia.

Obniżone nastroje 

Wskaźnik PMI, który jest miernikiem nastrojów w sektorze produkcyjnym, spadł w lipcu do 43,5 pkt. To mniej niż 45,1 pkt w czerwcu i mniej niż, uważany za neutralny, poziom 50 punktów. Poziom zamówień spadł w ubiegłym miesiącu najszybciej od ośmiu miesięcy. 

Naturalne w tej sytuacji jest dążenie do minimalizowania kosztów działalności. Jednak chcąc oszczędzić realnie w długofalowym ujęciu, warto kalkulować nie tylko z perspektywy ceny zakupu, ale również tego, jak często trzeba będzie dany produkty wymienić i w efekcie kupić ponownie. Jaskrawym przykładem tego, jak nieintuicyjne bywa to, które z rozwiązań jest tak naprawdę tańsze, jest przypadek wykonanych chałupniczo okienek podłogowych w porównaniu z produkowanymi komercyjnie okienkami wysokiej jakości.

12 tys. zł oszczędności na okienkach podłogowych

W oparciu o doświadczenia Klientów Tagatic z zabezpieczanymi chałupniczo laminatami A4 oraz testy pełniących taką samą naszych okienek podłogowych wysokiej jakości, porównaliśmy opłacalność obu rozwiązań. Pomijając koszty czasu pracy konieczne na wykonanie, przygotowanie i wyklejanie, cena pojedynczego laminatu to około 8 złotych netto. Jako że w warunkach normalnego ruchu w magazynie, zabezpieczone chałupniczo „laminatki” wytrzymują 2-3 tygodnie, roczny koszt pojedynczego oznaczenia wynosi około 160 złotych:

 • załóżmy, że laminat trzeba wymieniać co 2,5 tygodnia;
 • w ciągu roku należy wymienić go w związku z tym ponad 20 razy;
 • roczny koszt utrzymania pojedynczego punktu znakowania poziomego wynosi zatem przy użyciu metod chałupniczych 8 razy 20 = 160 złotych.

Dla porównania: koszt zamówienia okienka podłogowego Tagatic wysokiej jakości wiąże się z kosztami poniżej 20 złotych (aktualna cena jednej sztuki w naszym sklepie internetowym to 14 zł netto). Testy u Klientów w porównywalnym otoczeniu – na posadzce magazynu z intensywnym ruchem pieszych – wykazały, że okienka podłogowe Tagatic wytrzymują nieuszkodzone od 8 do 10 miesięcy. Gdyby założyć więc, że zużywa się 2 produkty rocznie, całkowity koszt skutecznego i bezpiecznego utrzymania pojedynczego punktu znakowania poziomego z użyciem okienek Tagatic wynosi poniżej 36 złotych brutto rocznie, czyli 4-krotnie mniej niż w przypadku metod chałupniczych. Nawet zgrubne obliczenia pozwalają stwierdzić, że dla zakładu, w którym oznakowanych z użyciem laminatów bądź okienek jest sto punktów, roczna skala oszczędności dzięki użyciu na pozór droższego rozwiązania sięga 12 tys. złotych:

 • roczny koszt chałupniczego przygotowania, wyklejenia i utrzymania poprzez wymianę 100 laminatów wynosi 160 razy 100 = 16 tys. zł. – i to bez uwzględnienia potrzebnego czasu pracy czy ryzyka związanego z użyciem ostrych narzędzi do cięcia taśmy;
 • roczny koszt 2 okienek podłogowych potrzebnych do znakowania jednego punktu to w przybliżeniu 40 złotych, a więc 4 tys. PLN przy 100 punktach znakowania.

W pięcioletniej skali – gdyby uwzględnić 8 miesięczną trwałość okienek podłogowych – rozbieżności rosną do 682 złotych na okienko (104 zmiany laminatów po 8 złotych co 2,5 tygodnia przez 260 tygodni wobec 7,5 zmian okienek za 20 zł co 8 miesięcy przez 60 miesięcy), czyli 68,2 tys. złotych przy stu punktach znakowania.

Od czego zależy trwałość oznaczeń poziomych?

Według doświadczeń zgromadzonych dzięki wieloletniej współpracy z Klientami Tagatic, wiemy że wpływ na trwałość okienek podłogowych i innych oznaczeń poziomych w magazynach i zakładach produkcyjnych mają między innymi:

 • natężenie i specyfika ruchu – czy danym ciągiem poruszają się jedynie piesi (dłuższa trwałość), czy również wózki widłowe (krótsza trwałość);
 • kultura jazdy wózkami widłowymi (szuranie po posadzce i oznaczeniach widłami, skrzyniami i paletami znacząco obniża żywotność oznaczeń);
 • korzystanie z myjek i szorowarek (im częściej czyszczona jest posadzka i im więcej środków chemicznych jest przy tym używane, tym niższa trwałość oznaczeń);
 • specyfika pracy zakładu (przykładowo u Klienta, w zakładzie którego w otoczeniu występowały opiłki żelaza, koła wózków widłowych działały na oznaczenie jak tarcze cierne, skracając ich żywotność);
 • jakość posadzki, na której wyklejane są oznaczenia:
  • odtłuszczenie i oczyszczenie powierzchni posadzki przed przyklejeniem oznaczeń pozwala klejowi trwale związać się z posadzką;
  • wszelkie nierówności posadzki sprzyjają uszkodzeniom mechanicznym naklejek;
 • powierzchnia klejenia (lite naklejki, w przypadku których cały spód pokryty jest klejem wytrzymują dłużej niż okienka podłogowe, w których pokryty klejem jest jedynie obrys A4);
 • miejsce umieszczenia naklejek (przykładowo, w przypadku umieszczenia oznaczeń w środku osi ciągu komunikacyjnego – tam, gdzie ruchy wykonują skrętne koła wózków widłowych, oznaczenia wytrzymują znacznie krócej niż te umieszczone zaledwie 10-15 cm w bok).

Tanio przy zakupie – drogo w użytkowaniu

W związku z tak wieloczynnikowymi oddziaływaniami mającymi znaczenie dla trwałości oznaczeń poziomych, trudno jest precyzyjnie określić bez testów, ile dokładnie wytrzyma naklejka w danym punkcie. Bez wątpienia jednak w przeważającej części przypadków warto postawić na trwałość. Być może nie w każdym przypadku uda się zaoszczędzić aż 120 zł rocznie na jeden punkt znakowania, ale z całą pewnością uniknie się żmudnego wyklejania oznaczeń co kilkanaście dni czy kilka tygodni.

Szczególnie w obecnych, wymuszających poszukiwanie oszczędności czasach polecamy bardziej trwałe, przynoszące długofalowe korzyści oznaczenia. Z doświadczeń naszych i naszych Klientów co do znakowania wynika, że tanio z perspektywy ceny zakupu, to często drogo z perspektywy czasu. Warto pamiętać o tym, planując budżet na BHP i zarządzanie wizualne na kolejny okres rozliczeniowy.