Minimalne szerokości dróg transportowych

2023-12-18
ruchwewnatrzzakladowy.jpg

Zarządzanie ruchem wewnątrzzakładowym jest kluczowym aspektem zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności w każdym środowisku pracy. Jednym z podstawowych elementów tego procesu jest odpowiednie zaplanowanie i projektowanie dróg transportowych, co obejmuje ustalenie ich minimalnych szerokości.

Minimalne szerokości dróg – znaczenie i przepisy

Minimalne szerokości dróg transportowych to wymiary, które muszą być spełnione, aby umożliwić bezpieczny i sprawnie funkcjonujący ruch wewnątrz zakładu. Są one kluczowe dla zapobiegania wypadkom i kolizjom, jak również dla optymalizacji procesów logistycznych.

Szerokości te są regulowane przez przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz normy techniczne, takie jak PN-M-78010:1968P czy PN-EN-349+A1:2012. Należy je dostosować do specyfiki danego zakładu pracy, rodzaju i wielkości używanych pojazdów oraz charakterystyki transportowanych materiałów.

Różnice w wymiarach dla różnych typów dróg

W zależności od typu ruchu (jednokierunkowego lub dwukierunkowego) oraz rodzaju środków transportu (np. bezsilnikowych, silnikowych) wymagane szerokości dróg różnią się. Ważne jest, aby uwzględnić w tych obliczeniach miejsce potrzebne dla pieszych oraz wymiary największych pojazdów lub ładunków.

Przykłady minimalnych szerokości

Minimalna szerokość drogi dla ruchu pieszego z ładunkiem wynosi o 30 cm więcej niż szerokość człowieka z ładunkiem, jednak nie mniej niż 120 cm. Dotyczy to ruchu jednokierunkowego. Przy ruchu dwukierunkowym należy tę wartość podwoić.

Jeśli chcemy połączyć ruch pierwszy z ruchem środków transportowych, minimalna szerokość drogi musi być większa o 90 cm od szerokości pojazdu przy ruchu juednokierunkowym z wykorzystaniem pojazdów bezsilnikowych. Przy pojazdach silnikowych szerokość wzrasta do 100 cm, a w przypadku ruchu dwukierunkowego, szerokości te muszą być dwa razy większe.

Poniższe tabele prezentują wymagane minimalne wymiary dróg dla ruchu jedno i dwukierunkowego:

Wymiary dróg transportowych dla wewnątrzzakładowego ruchu jednokierunkowego

Wymiary dróg transportowych dla wewnątrzzakładowego ruchu dwukierunkowego

Skomplikowane? Niekoniecznie!

Chcesz poznać wymagane szerokości dróg i inne wytyczne dotyczące organizacji ruchu, przedstawione w sposób jasny i czytelny? Pobierz naszego e-booka „Zarządzanie Ruchem Wewnątrzzakładowym”. Omawiamy w nim podstawowe zasady planowania ruchu, przepisy dotyczące oznakowania i szerokości dróg oraz kwestie bezpieczeństwa. Przedstawiamy praktyczne porady i rozwiązania, które możesz zastosować w swoim zakładzie!