zmiana kultury organizacyjnej | Tagatic

Tablice_23x15cm-04-1280x834.jpg
2023-09-28

Kluczem we wdrożeniu 5S nie jest unikanie błędów. Wręcz przeciwnie - wdrażanie nowych rozwiązań wymaga otwartości na ich popełnienie. Pomyłki i porażki są wpisane w drogę zmian.