motywacja pracowników | Tagatic

grafika-tablica-kompetencji.png
2023-10-04

Tablice kompetencji, nazywane również matrycami kompetencji, są nieocenionym narzędziem zarządzania personelem. Pomagają organizacjom zrozumieć umiejętności swoich pracowników, identyfikować luki kompetencyjne i planować rozwój zespołu. Jednak aby taka tablica była naprawdę użyteczna, musi być odpowiednio zaprojektowana i zwizualizowana.