https://tagatic.com/wp-content/uploads/2023/04/tagatic-olimplabs-01.jpg
https://tagatic.com/wp-content/uploads/2023/04/tagatic-olimplabs-02.jpg
https://tagatic.com/wp-content/uploads/2023/04/tagatic-olimplabs-03.jpg
https://tagatic.com/wp-content/uploads/2023/04/tagatic-olimplabs-04.jpg

Olimp Labs

Title:

Description:

Olimp LabsAdaptacja przestrzeni montażowej

Współpraca z Olimp Labs rozpoczęła się od oznakowania magazynu, a następnie objęła tworzenie Systemu Zarządzania Wizualnego w nowym zakładzie produkcyjnym. Dzięki konsultacjom projekt został dostosowany do potrzeb Klienta. Prowadzimy ciągłe wsparcie porealizacyjne w celu utrzymania bezpieczeństwa i efektywności pracy.

Współpraca

Początki naszej współpracy z Olimp Labs wiązały się z oznakowaniem magazynu firmy. W ramach zlecenia zapewniliśmy oznakowania punktów pakowania, kącika czystości, a także elementy oznakowania pól odkładczych.

Wkrótce jednak czekało nas znacznie większe wyzwanie – stworzenie Systemu Zarządzania Wizualnego w nowo powstającym zakładzie produkcyjnym. Zlecenie to, z jednej strony, było dla nas ogromnym wyzwaniem, z drugiej – unikalną szansą opracowania Zarządzania Wizualnego jeszcze na etapie projektowania fabryki. 

Do naszych zadań należało opracowanie całej komunikacji w zakładzie, a także oznakowania podłóg czy wyposażenia poszczególnych stref, m.in. w tablice cieni 5S.

Po zatwierdzeniu przez Klienta projektu i ukończeniu prac związanych z postawieniem hali produkcyjnej, przystąpiliśmy do wyklejenia uzgodnionych w ramach projektu powierzchni. 


Dostosowanie projektu do potrzeb Klienta

Praca w nowo powstającym zakładzie wymagała od nas analizy nie stanu faktycznego, a projektów i schematów architektonicznych, w ramach których mogliśmy zaproponować i wytyczyć najbardziej efektywny ciągi komunikacyjne – zarówno dla pieszych, jak i dla komunikacji kołowej. 

Kluczem w realizacji przedsięwzięcia była szybkość i terminowość montażu – tak, aby w dniu otwarcia fabryka spełniała wszystkie wymogi BHP.

Konsultacje i doradztwo

Charakter projektu pozwolił nam na pełne wykorzystanie posiadanej wiedzy i umiejętności. Projekt realizowaliśmy od zera, wytyczając ścieżki i opracowując rozwiązania, które miały wpłynąć na całokształt funkcjonowania zakładu. Wymagało to licznych konsultacji z Klientem w zakresie proponowanych rozwiązań i ich wykonalności. Kluczowe było także zaplanowanie montaży tak, aby mogły się one odbyć w krótkim okienku pomiędzy pełnym wykończeniem fabryki a oficjalnym otwarciem. 

Wsparcie porealizacyjne

Ze względu na liczbę wykorzystanych materiałów, konieczny jest nadzór nad ich stanem oraz bieżąca wymiana elementów, które ulegają zużyciu. Oferowane przez nas produkty cechuje wysoka trwałość, jednak elementy służące oznakowaniu stref produkcyjnych wymagają przeglądów i wymian – służą one wszak bezpieczeństwu i poprawie efektywności pracy. 

Wszystkie materiały dostarczane przez Tagatic w ramach obsługi porealizacyjnej są zgodne z layotem i stylistyką zdefiniowaną i zaakceptowaną przez Klienta.