Zarządzanie Wizualne – czym tak naprawdę jest?

Pojęcie Visual Management pojawia się tak często w organizacjach, że nietaktem byłoby zadanie pytania „czym jest to całe zarządzanie wizualne?”. Zastanów się. Czy kiedykolwiek widziałeś lub słyszałeś definicję tego narzędzia? Pewnie nie. A mimo to na pewno go używasz.

Nam – całemu zespołowi Tagatic, bardzo zależy, by wszyscy poznali czym tak na prawdę jest zarządzanie wizualne.

Nie ma organizacji idealnych, mimo iż naszym marzeniem, jak i zadaniem jest ich tworzenie. Zdarza się jednak, że standardy nie są przestrzegane, a postawione cele nieosiągane. Pytanie brzmi, czy mamy te odstępstwa pod kontrolą? Czy w ogóle o nich wiemy?

Głównym zadaniem zarządzania wizualnego jest ujawnianie problemów. Niemożliwe jest bowiem ich rozwiązanie, jeśli nie będziemy ich świadomi.

 

Właśnie dlatego stosuje się raporty, tabele, listy, wykresy czy oznaczenia.

Masaaki Imai w książce „Gemba Kaizen” pisze, że najlepszym przykładem zarządzania wizualnego jest zatrzymanie się linii produkcyjnej czy maszyny. Postój sprawia, że wszyscy dookoła stają się świadomi wystąpienia problemu.

Visual Management informuje – zarówno kierownictwo jak i pracowników, jaki jest obecny status w gemba. Czyli tam, gdzie wykonywana jest praca. 


To druga bardzo ważna funkcja tego narzędzia. Nie oznacza to, że dzięki zarządzaniu wizualnemu kierownicy nie muszą wychodzić ze swoich biur, bo mogą śledzić na bieżąco wyniki. Chodzi o czytelne i jednoznaczne odwzorowanie realnej sytuacji. 


Ostatnie zadanie to jasne i czytelne prezentowanie postawionych celów. To bardzo istotne zadanie, ponieważ dopiero widząc gdzie chcemy być, co chcemy osiągnąć możemy ocenić czy idziemy w dobrym kierunku. 

Podsumowując zarządzanie wizualne pokazuje nam jakie mamy cele, które są spełnione i gdzie występują problemy. Trzeba przyznać, że to całkiem sporo jak na jedno narzędzie. 

Artykuł powstał przy współpracy z naszym  ekspertem Pawłem Nurzyńskim.

Dowiedz się więcej o
Zarządzaniu Wizualnym

Zapisz się do specjalnego newslettera i regularnie otrzymuj wiedzę, która pomoże Twojej firmie m. in. zwiększyć bezpieczeństwo twoich. pracowników, oszczędzać oraz zwiększyć jakość.
Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów już teraz !
Wartosci-02.png

jAKOŚĆ

Wartosci-01.png

bEZPIECZEŃSTWO

Wartosci-03.png

oSZCZĘDNOŚĆ