Aktualności

W piątek 07.10.2016 w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu odbył się XXVII Klub Koordynatorów Kaizen organizowany przez Kaizen Institute Polska. Tematem tego spotkania było budowanie zaangażowania wśród najwyższej kadry zarządzającej. Mieliśmy przyjemność być partnerem tego wydarzenia, a jego uczestnicy mogli zapoznać się w praktyce z naszymi tablicami MoBo. Klub Koordynatorów Kaizen, to cykliczne spotkania odbywające się w formule "praktycy dla praktyków". Podczas pierwszej części uczestnicy prezentują case studies ze swoich firm, zaś w drugiej części pracują warsztatowo pod okiem konsultanta Kaizen Institute. Temat piątkowego Klubu to trudne wyzwanie. Jeśli głęboko w DNA organizacji nie jest zaszyta filozofia Kaizen/Lean, ciężar wciągnięcia w działania załogi i kierownictwa, spoczywa na barkach specjalisty odpowiedzialnego za proces wdrożenia. Nie ma tu jednej, prostej recepty na wywołanie entuzjazmu, choć z pewnością wprowadzenie metod zarządzania wizualnego jest niezwykle ważnym, pierwszym krokiem. Celem jest wyciągnięcie szefów z sal konferencyjnych i przyprowadzenie ich na GEMBA zgodnie z zasadą, że problemy należy rozwiązywać w miejscu ich powstania. Jak to jednak osiągnąć? Dla zapracowanego szefa, najważniejsze jest to, by mógł zdobyć kluczowe informacje, w jak najkrótszym czasie. Konieczny jest do tego zrozumiały zestaw wskaźników (tzw. KPI ang. Key Performace Indicator czyli Kluczowych Wskaźników Efektywności), które w powiązaniu z działaniami naprawczymi pozwalają śledzić postępy. Ale samo ich zdefiniowanie to dopiero początek drogi. Niezbędne jest też przedstawienie ich w przyjaznej, graficznej postaci. Kluczowy jest wybór metody prezentacji danych. Tworząc tablicę, warto pomyśleć o tym, że np. wykres pozwala łatwiej śledzić trendy niż tabela z liczbami, a niektóre dane najlepiej przedstawić w formie prostego "jest ok/nie jest ok". Należy też rozplanować układ informacji na tablicy tak, by spotkanie przy niej było krótkie i pozwalało zapoznać się z najważniejszymi wskaźnikami. Część warsztatowa Klubu poświęcona była właśnie temu aspektowi projektowania tablic. Uczestnicy zastanawiali się co i jak pokazać, by osiągnąć najlepsze efekty. Zaprosiliśmy ich przy tej okazji do udziału w eksperymencie. Połowa z grup pracowała metodami tradycyjnymi, czyli przy użyciu brystolu, kolorowych kartek, kleju, falamastrów i plasteliny. Druga połowa, otrzymała do pracy tablice MoBo. Opinie wyrażane przez uczestników jednoznacznie wskazały MoBo jako wygodniejsze narzędzie projektowania. Dzięki licznym suchościeralnym, kolorowym magnesom i wygodnej siatce linii pomocniczych, uczestnicy mogli łatwo zmieniać układ elementów na tablicy i ich wygląd skupiając się na merytorycznej części pracy i nie tracąc czasu na prace plastyczno techniczne. Prototyp wykonany na MoBo można też łatwo zaprezentować wszystkim zainteresowanym osobom i od razu wprowadzić w nim poprawki a po zabezpieczeniu najważniejszych danych foliami ochronnymi również przetestować przez dłuższy okres czasu by móc dopracować koncepcję. Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć oraz na kolejne spotkania Klubu, na którym będziemy z pewnością częstym gościem.