Słowniczek pojęć | Tagatic

Garść podstawowych pojęć używanych w żargonie metodologii Lean.
Słowniczek to również doskonała okazja do odświeżenia swojej wiedzy, zwłaszcza jeśli od dłuższego czasu nie miałeś/aś okazji przypomnieć sobie podstaw. Zerknij na niego i odkryj siłę tej metody w prowadzeniu swojego biznesu.

0-9

 • 5S
 • 5 Whys – Analiza „5 x dlaczego?„
5S

5S to japońska metoda organizacji miejsca pracy i zarządzania, która składa się z pięciu kroków: segregacji, sortowania, sprzątania, standaryzacji i samodyscypliny. Metoda ta wywodzi się z japońskiego systemu produkcyjnego, znanego jako Toyota Production System. 5S jest wykorzystywane w celu poprawy efektywności i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Wdrażanie 5S może przynieść wiele korzyści przedsiębiorstwom, w tym zwiększenie produktywności, zmniejszenie kosztów, poprawę jakości produktów i usług, a także zwiększenie bezpieczeństwa pracowników poprzez eliminację niebezpiecznych warunków pracy. 5S składa się z kilku prostych kroków, które każdy pracownik może łatwo zrozumieć i zastosować w swoim miejscu pracy, dzięki czemu metoda ta jest łatwa w wdrożeniu i utrzymaniu. Wdrażanie 5S może również pomóc w budowaniu kultury organizacyjnej, która skupia się na ciągłym doskonaleniu i poprawie jakości pracy.

5 Whys – Analiza „5 x dlaczego?„

Analiza „The 5 Whys” jest jednym z najpopularniejszych narzędzi służących do identyfikacji głównych przyczyn problemów w procesie produkcyjnym. Technika ta została opracowana przez Taiichi Ohno, pioniera metodyologii Lean Manufacturing w Toyota Motor Corporation. Główną ideą tej analizy jest zadawanie pytania „dlaczego” pięć razy, w celu odkrycia głównych źródeł problemów.

Gdy pojawia się jakiś problem, zamiast skupiać się na jego skutkach, analiza „The 5 Whys” koncentruje się na poszukiwaniu jego przyczyn. Pierwsze pytanie dotyczy bezpośredniej przyczyny problemu, a kolejne pytania skupiają się na odkrywaniu coraz głębszych przyczyn, aż do znalezienia korzenia problemu. Dzięki temu, po zidentyfikowaniu korzenia problemu, można skutecznie opracować i wdrożyć odpowiednie działania naprawcze.

Ważne jest, aby w czasie wykonywania analizy „The 5 Whys” pamiętać, że to procesy, a nie ludzie są winne problemów. Dlatego też, zamiast szukać winnych, należy skupić się na usprawnianiu procesów, co pozwoli na uniknięcie powtórzenia problemu w przyszłości.

Analiza „The 5 Whys” jest stosowana nie tylko w procesie produkcyjnym, ale również w innych dziedzinach, takich jak usługi, edukacja czy służba zdrowia. Może być również stosowana w różnych sytuacjach, takich jak awarie maszyn, problemy jakościowe, problemy związane z dostawami, a nawet w relacjach międzyludzkich, gdy chcemy zrozumieć przyczynę konfliktu czy błędu.


A

 • Action Plan
 • Agile Manufacturing
 • Andon
 • Automation
Action Plan

Action Plan to lista zadań do wykonania, obejmująca zarówno obowiązki codzienne, jak i etapy realizacji projektów. Jest to narzędzie, które umożliwia przechowywanie informacji i pomaga w organizacji pracy. Gdy zadanie zostaje wykonane, zaznacza się je na liście lub przekreśla.

Tradycyjnie Action Plan tworzy się przez zapisanie zadań na kartce papieru za pomocą długopisu lub ołówka, zwykle w notesie.

Planowanie działań często wymaga określenia priorytetów. Istnieje kilka sposobów na ich ustalenie:

Analiza ABC To sprawdzona technika stosowana w zarządzaniu biznesowym, która polega na podziale dużej liczby zadań na grupy oznaczone literami A, B, C.

 • A – Zadania, które są zarówno pilne, jak i ważne.
 • B – Zadania ważne, ale niepilne.
 • C – Zadania, które nie są ani pilne, ani ważne.

Następnie zadania są rankowane w każdej grupie według priorytetów. Aby jeszcze bardziej sprecyzować ich priorytety, niektórzy preferują klasyfikację zadań z grupy B na podgrupy A lub C. Analiza ABC może uwzględniać więcej niż trzy grupy, a często jest łączona z analizą Pareto.

Analiza Pareto polega na podziale zadań na dwie części w oparciu o zasadę, że 80% zadań można zrealizować w 20% czasu, a pozostałe 20% zadań zajmie 80% czasu. Zadania, które wpadają do pierwszej kategorii, powinny być priorytetowe. Zasada 80/20 może być również zastosowana do zwiększenia produktywności – to oznacza, że 80% efektywności można osiągnąć wykonując 20% zadań. Jeśli celem jest zwiększenie produktywności, te zadania powinny mieć wyższy priorytet. Jednak wybór metody, którą chcemy zastosować do realizacji zadania, zależy od naszych preferencji. Zawsze istnieje prostszy i bardziej efektywny sposób, dlatego warto poszukać alternatywnych sposobów realizacji każdego zadania.

 

Agile Manufacturing

Agile Manufacturing to przede wszystkim umiejętność funkcjonowania w warunkach ciągłych i nieprzewidywalnych zmian. Podobnie jak w przypadku elastycznej produkcji, celem Agile Manufacturing jest szybka reakcja na potrzeby klienta. Jednakże, w Agile Manufacturing kładzie się dodatkowy nacisk na zdolność szybkiej rekonfiguracji operacji oraz strategicznych sojuszy, aby umożliwić błyskawiczną reakcję na nieoczekiwane zmiany na rynku. W niektórych przypadkach koncepcja „masowej personalizacji” jest również uwzględniana, aby zaspokoić indywidualne potrzeby klienta. W szerszym ujęciu, Agile Manufacturing oznacza również zdolność do szybkiej reakcji na niespodziewane problemy techniczne lub środowiskowe.

Andon

Andon to japońskie pojęcie, oznaczające „sygnalizację”, które odnosi się do systemu sygnalizacji awarii w miejscu pracy. Andon wywodzi się z japońskiego systemu produkcyjnego, znanego jako Toyota Production System. Andon jest wykorzystywany w celu sygnalizowania awarii lub problemów w procesie produkcyjnym, co umożliwia szybką reakcję pracowników i zminimalizowanie strat w produkcji. Wdrażanie Andon może przynieść wiele korzyści przedsiębiorstwom, w tym zmniejszenie czasu przestoju, poprawę jakości produktów i usług, zwiększenie zaangażowania pracowników oraz zmniejszenie kosztów związanych z awariami lub problemami w procesie produkcyjnym. Andon składa się z prostych elementów, takich jak kolorowe światła lub dźwiękowe sygnały, dzięki czemu jest łatwy w użyciu i zrozumieniu przez pracowników. Wdrażanie Andon jest często częścią szerszej strategii Lean Manufacturing, która skupia się na minimalizowaniu marnotrawstwa i ciągłym doskonaleniu procesów produkcyjnych.

Automation

Automation to forma automatyzacji, w której maszyny automatycznie sprawdzają każdy wyprodukowany przedmiot. Gdy zostanie wykryty defekt, produkcja jest wstrzymywana, a pracownicy są informowani o błędzie. Toyota rozszerza pojęcie jidohka, aby obejmowało odpowiedzialność wszystkich pracowników za podobne do automatyzacji funkcjonowanie. To oznacza, że każdy pracownik jest zobowiązany do sprawdzania każdego wyprodukowanego przedmiotu pod kątem defektów i w przypadku wykrycia błędu, produkcja jest wstrzymywana, aż zostanie zidentyfikowana i naprawiona przyczyna defektu. W ten sposób każdy pracownik ma bezpośredni wpływ na jakość produkcji i ponosi odpowiedzialność za jakość końcowego produktu.


B

 • Baka-Yoke
Baka-Yoke

Baka-Yoke to technika stosowana w produkcji, która zapobiega popełnianiu błędów przez projektowanie procesu produkcyjnego, sprzętu i narzędzi w taki sposób, aby operacje wykonywane były jedynie w poprawny sposób. Ta metoda jest nazywana również „idiot proofing” lub „fool proofing”, ponieważ eliminuje ryzyko popełniania błędów przez ludzi. Jeśli w trakcie pracy zostanie popełniony błąd lub wykonana zostanie nieprawidłowa czynność, system automatycznie wykryje to i wyśle ostrzeżenie lub sygnał, który uniemożliwi dalsze działanie. Baka-Yoke ma na celu zapobieganie pomyłkom i minimalizowanie ryzyka w produkcji poprzez wykorzystanie prostej technologii, która nie wymaga skomplikowanych procedur czy instrukcji obsługi. Dzięki temu produkcja jest bardziej efektywna i produktywna, a końcowe produkty są wysokiej jakości.


C

 • Cellular Manufacturing (produkcja komórkowa)
 • Chaku-chaku
 • Changeover Reduction (Redukcja czasu zmiany narzędzi)
 • Concurrent Engineering
 • Ciągły przepływ i projektowanie komórek (Continuous Flow and Call Design)
 • Ciągłe doskonalenie (Continuous Improvement)
 • CPK
 • Cross – Functional Teams (Zespoły wielodyscyplinarne)
 • Customer Reject Rate – PPM (Wskaźnik odrzuceń przez klienta)
 • Czas cyklu (cycle time)
Cellular Manufacturing (produkcja komórkowa)

Cellular Manufacturing to podejście produkcyjne, w którym sprzęt i stanowiska pracy są zorganizowane w celu ułatwienia produkcji małych serii, ciągłego przepływu produkcji. W „komórce produkcyjnej” wszystkie operacje niezbędne do wytworzenia komponentu lub podzespołu są wykonywane w bliskiej odległości od siebie, co umożliwia szybką informację zwrotną między operatorami w przypadku problemów jakościowych i innych kwestii. Pracownicy w komórce produkcyjnej są zazwyczaj szkoleni w różnych zadaniach i mogą wykonywać wiele zadań w razie potrzeby. Dzięki takiemu podejściu produkcja jest bardziej elastyczna, a pracownicy są w stanie dostosować swoje działania do bieżących potrzeb i zmieniających się warunków.

Chaku-chaku

Chaku-chaku to metoda realizacji produkcji w jednostkach pojedynczych, w której operator przechodzi od jednej maszyny do drugiej, biorąc część z poprzedniej operacji i umieszczając ją w następnej maszynie, a następnie biorąc część właśnie usuniętą z maszyny i umieszczając ją w kolejnej maszynie. Nazwa tej metody pochodzi z języka japońskiego i oznacza „ładowanie-ładowanie”. Dzięki tej metodzie można zredukować czas przestoju maszyn i zwiększyć wydajność produkcji poprzez eliminację potrzeby przemieszczania się części między maszynami za pomocą wózków lub innych narzędzi transportowych. Metoda Chaku-chaku jest jednym z elementów kultury organizacyjnej Lean Manufacturing, która stawia nacisk na ciągły przepływ produkcji i minimalizację marnotrawstwa.

Changeover Reduction (Redukcja czasu zmiany narzędzi)

Redukcja czasu zmiany narzędzi (Changeover Reduction) to jedno z kluczowych założeń Lean, które ma na celu zmniejszenie całkowitego czasu cyklu produkcyjnego. Aby to osiągnąć, często konieczne jest zmniejszenie rozmiaru partii, co z kolei wymaga skupienia się na redukcji czasu zmiany narzędzi i przygotowań między produkcją różnych partii – czyli czasu od ostatniego elementu jednej partii do pierwszego elementu kolejnej partii. Czas zmiany narzędzi może mieć kilka składowych, takich jak wewnętrzne, związane z bezczynnością maszyny, oraz zewnętrzne, obejmujące przygotowania do zmiany. Inne rodzaje zmian obejmują zmiany na liniach produkcyjnych, operacje konserwacji, załadunek i rozładunek pojazdów/samolotów oraz operacje biurowe.

Klasycznym przykładem zmiany narzędzi jest oczywiście postój na pit stopie Formuły 1. Ważne jest nie tylko zmniejszenie średniego czasu zmiany narzędzi, ale również zmniejszenie jego zmienności poprzez stosowanie standardowych procedur. Przeniesienie działań wewnętrznych na zewnętrzne, gdy to możliwe, pozwala na więcej czasu dla maszyny, ponieważ większość przygotowań jest dokonywana przed jej zatrzymaniem. Przykładami zastosowania poprawy działań zewnętrznych są umieszczenie narzędzi na wózku obok matrycy i stosowanie kodów kolorów, aby uniknąć pomyłek. Przykładem ulepszania działań wewnętrznych jest zastosowanie standardowej procedury do usuwania odpadów i innych czynności niezbędnych do zmiany. Dzięki temu przedsiębiorstwo osiąga większą elastyczność produkcji, a pracownicy są w stanie dostosować swoje działania do bieżących potrzeb i zmieniających się warunków.

Concurrent Engineering

Concurrent Engineering to interdyscyplinarne podejście zespołowe, w którym projektowanie produktu i procesu produkcyjnego odbywa się równocześnie, a nie sekwencyjnie. W ramach tego podejścia uwzględnia się łatwość i koszty produkcji, potrzeby klienta, problemy związane z jakością oraz koszty cyklu życia produktu już we wczesnej fazie rozwoju. W pełni skonfigurowane zespoły projektowe w ramach tej metody obejmują przedstawicieli z dziedziny marketingu, projektowania, inżynierii produkcji oraz zakupów, a także mogą uwzględniać przedstawicieli dostawców i klientów. Dzięki temu w czasie projektowania produktu i procesu produkcyjnego można uwzględnić wiele aspektów i potrzeb, co zwiększa szanse na sukces rynkowy i zmniejsza koszty produkcji.

Ciągły przepływ i projektowanie komórek (Continuous Flow and Call Design)

Ciągły przepływ i projektowanie komórek to rozwiązanie wad tradycyjnej produkcji seryjnej, takich jak duże ilości prac w toku, długi czas przewożenia części, długie czasy realizacji i duże ryzyko wad. Produkcja w małych partiach pozwala zredukować ilość prac w toku, czasy realizacji oraz przewożenia, a także poprawić jakość produktów. Jednakże, w przypadku systemów typu „push”, równoważenie czasu trwania zadań operacji maszynowych może być trudne, ponieważ jeden operator może spędzać dużo czasu na czekaniu, a zapasy mogą się gromadzić na stanowisku. W przypadku ciągłego przepływu produkcji z zastosowaniem projektowania komórek, proces produkcji jest zoptymalizowany tak, aby zapobiegać opóźnieniom i zapasom, a jednocześnie pozwalać na elastyczne reagowanie na zmiany w popycie. Układy w kształcie litery „U” pozwalają na swobodne poruszanie się pracowników między różnymi komórkami produkcyjnymi, co zwiększa efektywność i umożliwia lepsze wykorzystanie zasobów. Pracownicy są przeszkoleni w wielu dziedzinach, dzięki czemu są w stanie elastycznie reagować na zmiany w produkcji i zapewnić szybkie wykrycie i eliminację wadliwych produktów. Bliska odległość między pracownikami ułatwia również komunikację i umożliwia szybkie reagowanie na potrzeby produkcji.

Ciągłe doskonalenie (Continuous Improvement)

Ciągłe doskonalenie to nieustające wysiłki w celu odsłonięcia i eliminacji przyczyn problemów, oparte na drobnych, stopniowych ulepszeniach, a nie dużej jednorazowej zmianie.

CPK

CPK to wskaźnik statystyczny używany do określenia, jak dobrze tolerancja projektu pasuje do normalnej zmienności procesu (określanej jako +/-3s) i uwzględnia różnicę między docelową wartością projektu a rzeczywistą średnią procesu. Dobra wartość CPK wskazuje, że proces jest wciąż kontrolowany – czyli znajduje się w granicach specyfikacji – i jest również skoncentrowany na wartości celowej projektu. Wartość CPK wynosząca co najmniej 1,33 jest uważana za akceptowalną zdolność procesu, ale im bliższa jest 1,5, tym bardziej proces zbliża się do poziomu sześciu sigma (co oznacza 3,4 wadliwe jednostki na milion). CPK jest ważnym narzędziem w ramach zarządzania jakością, ponieważ umożliwia ocenę zdolności procesu do wytwarzania produktów zgodnych z wymaganiami specyfikacji i zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych.

Cross – Functional Teams (Zespoły wielodyscyplinarne)

Zespoły wielodyscyplinarne to zespoły pracowników z różnych dziedzin funkcjonalnych i / lub różnych segmentów procesów, które wspólnie podejmują się rozwiązania konkretnego problemu lub wykonania określonego zadania, często na zasadzie tymczasowej lub ad hoc. Dzięki temu, że zespół składa się z pracowników z różnych dziedzin, można osiągnąć bardziej kompleksowe podejście do problemu i bardziej efektywnie wykorzystać różnorodne umiejętności i doświadczenia. Zespoły wielodyscyplinarne są często stosowane w firmach produkcyjnych oraz w dziedzinach, gdzie wymagana jest koordynacja działań wielu dziedzin i procesów.

Customer Reject Rate – PPM (Wskaźnik odrzuceń przez klienta)

Wskaźnik odrzuceń przez klienta (Customer Reject Rate) to miara jakości, która odzwierciedla liczbę pełnych jednostek odrzuconych lub zwróconych przez klientów zewnętrznych, wyrażoną w częściach na milion. W obliczeniach powinny być uwzględnione także części poddane przeróbkom przez klientów. Wskaźnik ten odnosi się do wszystkich wysłanych jednostek, w tym części, które nie spełniają wymagań klienta lub są odrzucane z powodu wad lub innych problemów jakościowych. Wskaźnik odrzuceń przez klienta jest ważnym narzędziem w ramach zarządzania jakością, ponieważ umożliwia monitorowanie skuteczności działań podejmowanych w celu poprawy jakości produktów i identyfikowanie obszarów wymagających ulepszeń. Optymalizacja wskaźnika odrzuceń przez klienta może przyczynić się do zwiększenia satysfakcji klientów i wzrostu zaufania do firmy.

Czas cyklu (cycle time)

W inżynierii przemysłowej pojęcie „cycle time” odnosi się do czasu między ukończeniem dwóch odrębnych jednostek produkcji. Na przykład, czas cyklu dla silników montowanych z szybkością 120 na godzinę wyniósłby 30 sekund. Innym zastosowaniem pojęcia „cycle time” jest czas wymagany do wykonania pojedynczej operacji w ramach kompletnego procesu. Jeśli czas cyklu dla każdej operacji zostanie zmniejszony do czasu taktu, produkty mogą być wytwarzane w jednym ciągu produkcyjnym, co z kolei pozwala na zwiększenie efektywności produkcji.

W dziedzinie zarządzania materiałami pojęcie „cycle time” odnosi się zwykle do czasu między momentem wejścia materiałów do obiektu produkcyjnego, a momentem ich wyjścia. Czas ten jest ważny dla optymalizacji procesów logistycznych i kontrolowania przepływu materiałów.

W kontekście Lean Manufacturing „cycle time” to czas wymagany do wykonania jednego cyklu sekwencji pracy, który składa się z czasu manualnego wykonywania zadania, czasu przemieszczania się oraz czasu oczekiwania. Innymi synonimami pojęcia „cycle time” są czas trwania lub czas przepływu. Optymalizacja „cycle time” jest ważnym narzędziem w ramach Lean Manufacturing, ponieważ pozwala na identyfikację obszarów wymagających ulepszeń i zwiększenie efektywności produkcji.


D

 • Defects per Million Opportunities (DPMO)
 • Demand Management (Zarządzanie popytem)
 • Design For Assembly
 • Design For Quality
 • Design For Manufacturing and Assembly
Defects per Million Opportunities (DPMO)

Defects per Million Opportunities (DPMO) to wskaźnik, który wyraża stosunek liczby defektów do liczby potencjalnych błędów na milion jednostek produkcyjnych lub usługowych. Aby obliczyć DPMO, należy pomnożyć stosunek liczby defektów na jednostkę (DPU) przez 1 000 000 i podzielić przez średnią liczbę potencjalnych błędów w jednostce. DPMO jest wskaźnikiem znormalizowanym, co pozwala na porównywanie jakości produktów lub usług o różnej złożoności. Dzięki temu, że DPMO pozwala na dokładne porównanie wydajności między produktami lub usługami, może być stosowany w benchmarkingu.

Demand Management (Zarządzanie popytem)

Zarządzanie popytem najlepiej działa, gdy w systemie panuje stały przepływ produktów. Należy dążyć do stabilizacji polityk firmy, ale niestety często zdarza się, że pewne procedury lub systemy motywacyjne powodują wahania w zapotrzebowaniu. Na przykład, system premiowania sprzedaży może skłaniać do zwiększenia zapotrzebowania na produkcję pod koniec każdego miesiąca. Niepoprawna interpretacja sygnałów i prognoz, które są z tym związane, może prowadzić do problemów w łańcuchu dostaw, takich jak nieprawidłowe prognozy sprzedaży. Również procedury księgowe mogą zachęcać do produkcji nadmiernych zapasów, aby polepszyć wskaźniki, na których opierana jest ocena działalności firmy.

Aby poprawić łańcuch dostaw, należy skrócić czas realizacji i tym samym poprawić dokładność prognozowania. Dodatkowo, dzielenie się informacjami na temat łańcucha dostaw i zawieranie porozumień w sprawie jednolitych harmonogramów może przynieść korzyści. Inną możliwością jest wprowadzenie zmian wewnętrznych polityk, które wpływają na wolumen popytu. Na przykład, polityka nagradzania sprzedaży pod koniec miesiąca/kwartalu, która skłania do wprowadzenia tymczasowych obniżek cen w celu osiągnięcia celów sprzedażowych, może powodować szczyty zapotrzebowania na produkcję, co skutkuje nadmiernymi nadgodzinami i problemami z jakością. Dlatego ważne jest, aby taka polityka była dostosowywana do potrzeb i wymagań łańcucha dostaw, a nie tylko do celów sprzedażowych.

Design For Assembly

Design For Assembly to podejście, w którym podczas etapu projektowania produktu kładzie się nacisk na łatwość i koszty montażu. Dzięki DFMA zadaje się pytanie: Czy projekt ten może być wytworzony z doskonałą jakością, w sposób konkurencyjny pod względem kosztów i z wykorzystaniem procesów, które zapewnią przewagę na rynku? Dzięki temu podejściu projektanci mogą już na etapie projektowania uwzględnić potencjalne problemy związane z montażem i zminimalizować koszty produkcji oraz czas potrzebny do montażu produktu.

Design For Quality

Design for Quality to podejście, w którym zapewnienie jakości produktu i zadowolenie klienta z jego jakości są integralną częścią procesu projektowania. W praktyce oznacza to, że projektanci starają się zapobiegać potencjalnym problemom z jakością produktu już na etapie projektowania, zamiast naprawiać je w późniejszych fazach produkcji. W ten sposób produkt jest projektowany tak, aby spełniał oczekiwania klientów i zapewniał im najlepszą jakość. Dzięki temu podejściu projektanci mają większą kontrolę nad jakością produktu, co przekłada się na zadowolenie klientów oraz oszczędność czasu i kosztów.

Design For Manufacturing and Assembly

Design For Manufacturing and Assembly to proces podejmowania świadomych decyzji projektowych dopiero po pełnej ocenie procesu produkcyjnego, narzędzi, kontroli jakości i wpływu sprzętu. W praktyce oznacza to, że projektanci starają się zminimalizować koszty produkcji poprzez zaprojektowanie produktu w taki sposób, aby był łatwy w produkcji i montażu, a jednocześnie spełniał oczekiwania klientów pod względem jakości.

Design for Procurement to praktyka, w której projektanci produktów efektywnie współpracują z dostawcami i specjalistami ds. zaopatrzenia, aby zidentyfikować i włączyć technologie lub projekty, które mogą być wykorzystywane w wielu produktach. Dzięki temu ułatwia się stosowanie standardowych komponentów, co pozwala osiągnąć efekty skali i zapewnić ciągłość dostaw, jednocześnie zmniejszając koszty.


E

 • Empowered Natural Work Teams
 • Enterprise Resource Planning (ERP)
 • Error Proofing
Empowered Natural Work Teams

Empowered Natural Work Teams to zespoły, które pracują razem w jednym miejscu lub są odpowiedzialne za konkretne procesy lub ich segmenty. Mają one wyraźnie zdefiniowane cele i cele związane z codzienną produkcją, takie jak zapewnienie jakości i spełnienie harmonogramów produkcji, ale też mają władzę do planowania i wdrażania usprawnień procesowych. W odróżnieniu od zespołów samodzielnych, zespoły pracownicze z władzą nie pełnią tradycyjnych „nadzorczych” ról, ale mają autonomię w podejmowaniu decyzji i wprowadzaniu zmian.

Enterprise Resource Planning (ERP)

Enterprise Resource Planning (ERP) to rozwinięcie oprogramowania MRP II, zaprojektowane do działania na platformie klient/serwer na poziomie całego przedsiębiorstwa. Systemy ERP zwykle zapewniają możliwość osiągnięcia większej integracji między różnymi obszarami funkcjonalnymi, takimi jak zarządzanie materiałami, zarządzanie łańcuchem dostaw, produkcja, sprzedaż i marketing, dystrybucja, finanse, usługi terenowe i zasoby ludzkie. Zapewniają również powiązania informacyjne, które pomagają firmom monitorować i kontrolować działalność w rozproszonych operacjach geograficznych. Zwykle wdrożony jako kompleksowe (i dlatego drogie) rozwiązanie oprogramowania, służy do zarządzania wszystkimi aspektami działalności przedsiębiorstwa.

Error Proofing

Error Proofing, znane również jako mistake proofing lub poka-yoke, to technika stosowana w produkcji, której celem jest minimalizowanie ryzyka popełnienia błędów przez operatorów lub procesy. Polega ona na zaprojektowaniu procesu produkcyjnego i narzędzi w taki sposób, żeby operatorzy nie mogli wykonać danej operacji w sposób nieprawidłowy lub niekompletny.

Technika ta składa się z trzech rodzajów działań:

 1. Zapobieganie błędom poprzez projektowanie procesów, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonywanie operacji w sposób nieprawidłowy. Przykłady to: wykorzystanie wmontowanych czujników do wykrywania niewłaściwej kolejności składania lub braku elementów, używanie kształtów elementów, które wykluczają nieprawidłowe ułożenie lub ustawienie, czy stosowanie jednoznacznych instrukcji lub sygnałów.
 2. Odkrywanie błędów poprzez kontrolowanie procesu, który pozwala na szybkie wykrywanie błędów i podejmowanie działań korygujących. Przykłady to: wykorzystanie systemów wizyjnych do monitorowania jakości, zastosowanie systemów alarmowych do sygnalizowania błędów lub wykorzystanie narzędzi diagnostycznych do szybkiej identyfikacji przyczyn problemów.
 3. Zapobieganie dalszym błędom poprzez udoskonalanie procesów lub narzędzi, aby wykluczyć występowanie błędów w przyszłości. Przykłady to: wprowadzenie zmian w procesach produkcyjnych, aby wykluczyć możliwość popełnienia błędów lub ulepszanie narzędzi, aby zwiększyć ich niezawodność i precyzję.

Error Proofing jest jedną z kluczowych metod Lean Manufacturing, która przyczynia się do zmniejszenia ilości wadliwych produktów, poprawy jakości i zwiększenia wydajności procesów produkcyjnych.


F

 • Flow (przepływ)
Flow (przepływ)

Flow to pojęcie odnoszące się do ciągłego przepływu materiałów lub informacji w procesie produkcyjnym. Flow jest jednym z kluczowych elementów japońskiego systemu produkcyjnego, znanego jako Toyota Production System. Flow jest wykorzystywany w celu minimalizacji marnotrawstwa i poprawy efektywności procesów produkcyjnych poprzez ciągły przepływ materiałów lub informacji bez przestoju. Wdrażanie Flow może przynieść wiele korzyści przedsiębiorstwom, w tym zwiększenie szybkości procesów, poprawę jakości produktów i usług, zmniejszenie kosztów produkcji, a także zwiększenie satysfakcji klientów poprzez skrócenie czasu dostawy. Wdrażanie Flow wymaga integracji procesów i usunięcia barier między poszczególnymi etapami produkcji. Przykładowymi narzędziami wykorzystywanymi w Flow są poka-yoke (proste urządzenia lub procedury zapobiegające błędom w procesie produkcyjnym), just-in-time (systemy dostarczania materiałów w punkcie wykorzystania) oraz kanban (metoda kontroli przepływu materiałów w procesie produkcyjnym).


H

 • Heijunka
 • Hoshin Kanri
Heijunka

Heijunka to japońskie pojęcie, które odnosi się do metody równoważenia produkcji. Heijunka jest jednym z kluczowych elementów japońskiego systemu produkcyjnego, znanego jako Toyota Production System. Heijunka jest wykorzystywana w celu minimalizacji marnotrawstwa i poprawy efektywności procesów produkcyjnych poprzez równomierne rozłożenie produkcji na poszczególne dni, tygodnie lub miesiące. Wdrażanie Heijunka pozwala na elastyczne dostosowanie produkcji do zmieniających się potrzeb klientów, jednocześnie minimalizując nadmiar produkcji lub niedobory. Przykładowymi narzędziami wykorzystywanymi w Heijunka są planowanie harmonogramów produkcji, ustalanie równomiernych kroków produkcyjnych oraz wdrożenie elastycznych systemów produkcyjnych. Wdrażanie Heijunka może przynieść wiele korzyści przedsiębiorstwom, w tym zwiększenie wydajności, poprawę jakości produktów i usług, zmniejszenie kosztów produkcji, a także zwiększenie satysfakcji klientów poprzez elastyczne dostosowanie produkcji do ich potrzeb. Heijunka jest często wykorzystywana w ramach strategii Lean Manufacturing, która skupia się na minimalizowaniu marnotrawstwa i ciągłym doskonaleniu procesów produkcyjnych.

Hoshin Kanri

Hoshin Kanri to japońska metoda zarządzania strategicznego, która ma na celu wyznaczenie i realizację długoterminowych celów przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie skoordynowanych działań na wszystkich poziomach organizacji. Hoshin Kanri wywodzi się z japońskiego systemu produkcyjnego, szczególnie z firmy Toyota. Metoda ta opiera się na pięciu krokach, w tym określeniu celów strategicznych, opracowaniu planów działania, wdrożeniu działań, monitorowaniu postępów i wprowadzaniu poprawek. Hoshin Kanri wykorzystuje również narzędzia takie jak Matryca Hoshin, Mapa Kierunków, Analiza SWOT i Benchmarking. Wdrożenie Hoshin Kanri może przynieść wiele korzyści przedsiębiorstwom, w tym lepszą koordynację działań, poprawę komunikacji, skrócenie czasu reakcji na zmiany na rynku, zwiększenie innowacyjności, poprawę jakości produktów i usług oraz zwiększenie zaangażowania pracowników w realizację celów organizacji. Hoshin Kanri jest jednym z narzędzi wykorzystywanych w ramach strategii Lean Management, która skupia się na minimalizowaniu marnotrawstwa i doskonaleniu procesów zarządzania.


I

 • Ishikawa (diagram przyczyn i skutków)
Ishikawa (diagram przyczyn i skutków)

Ishikawa, znany również jako diagram przyczyn i skutków, to narzędzie jakościowe wykorzystywane w zarządzaniu jakością. Został opracowany przez japońskiego naukowca Kaoru Ishikawę w latach 60. XX wieku. Ishikawa jest graficzną reprezentacją różnych przyczyn i skutków, które wpływają na dany problem lub sytuację w przedsiębiorstwie. Diagram składa się z centralnego problemu lub efektu, od którego wychodzą gałęzie reprezentujące różne przyczyny problemu. Każda z tych gałęzi może mieć swoje podgałęzie, reprezentujące bardziej szczegółowe przyczyny. Ishikawa jest stosowany w celu identyfikacji i analizy różnych przyczyn problemów oraz podejmowania działań zapobiegających ich występowaniu w przyszłości. Wdrożenie Ishikawa może przynieść wiele korzyści dla przedsiębiorstw, w tym zwiększenie efektywności działań, poprawę jakości produktów i usług, zmniejszenie kosztów i czasu potrzebnego na rozwiązywanie problemów, a także zwiększenie zaangażowania pracowników w proces doskonalenia jakości.


K

 • Kanban
 • Kanban Board
Kanban

Kanban to japońskie słowo oznaczające „widoczną kartę” lub „widoczną tablicę”. Jest to system zarządzania produkcją, który wykorzystuje karty kanban do kontrolowania przepływu materiałów, produktów lub zadań. System ten został opracowany w latach 40. XX wieku w japońskiej firmie Toyota przez Taiichi Ohno, jako część filozofii Lean Manufacturing. Karty kanban zawierają informacje o produktach lub zadaniach, takie jak nazwa produktu, ilość, poziom zapasów i miejsce docelowe. Kiedy dana część lub zadanie zostanie wykonane, karta kanban jest zwracana do punktu wyjścia, co sygnalizuje potrzebę produkcji kolejnej partii produktu lub wykonywania kolejnych zadań. Kanban umożliwia zarządzanie produkcją na bieżąco, minimalizuje ilość zapasów, poprawia jakość produktów i skraca czas cyklu produkcji. Wdrożenie systemu kanban może przynieść przedsiębiorstwom wiele korzyści, w tym zwiększenie efektywności i wydajności produkcji, minimalizację kosztów i zapasów, poprawę jakości i skrócenie czasu oczekiwania na dostawę produktów lub wykonanie zadań.

Kanban Board

Kanban Board to rodzaj tablicy, która służy do wizualizacji przepływu pracy lub projektu za pomocą kart kanban. Jest to narzędzie, które pozwala na efektywne zarządzanie pracą i koordynację zespołu. Kanban Board wywodzi się z japońskiej metody zarządzania produkcją, która opiera się na wizualizacji procesów produkcyjnych. Jest on wykorzystywany w wielu dziedzinach, w tym w pracy zespołowej, projektach IT, marketingu, sprzedaży i wielu innych. Na tablicy umieszcza się karty kanban, które zawierają informacje o zadaniach lub projektach, np. nazwę zadania, priorytet, etap, na którym znajduje się zadanie i czas, jaki pozostał do jego zakończenia. Dzięki Kanban Board zespół ma stały dostęp do informacji o postępie pracy i może w łatwy sposób koordynować swoje działania. Przedsiębiorstwa, które wdrożą Kanban Board, mogą zyskać wiele korzyści, takich jak zwiększenie produktywności, lepsza koordynacja pracy zespołu, minimalizacja ryzyka opóźnień i poprawa jakości produktów lub usług.


M

 • Muda
Muda

Muda to japońskie słowo oznaczające „stratę”. W kontekście Lean Manufacturing oznacza to wszelkie niepotrzebne działania, czynności lub materiały, które nie przynoszą wartości dla klienta, a jedynie generują koszty. Muda wywodzi się z filozofii Lean Manufacturing, która opiera się na minimalizowaniu strat i eliminowaniu marnotrawstwa w procesach produkcyjnych. Muda jest kluczowym pojęciem w Lean Manufacturing, ponieważ jej eliminacja przyczynia się do poprawy efektywności produkcji i zwiększenia zysków przedsiębiorstw. Wdrażanie koncepcji Muda polega na identyfikowaniu i eliminowaniu wszystkich działań, które nie przynoszą wartości dodanej. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą zredukować koszty produkcji, zmniejszyć czas produkcyjny, zwiększyć wydajność, minimalizować ryzyko błędów i poprawić jakość produktów lub usług. Wdrożenie koncepcji Muda jest niezbędne w każdej firmie, która chce zwiększyć swoją konkurencyjność i poprawić jakość swoich produktów lub usług.


P

 • Poka-Yoke
Poka-Yoke

Poka-yoke to japońskie pojęcie oznaczające „zapobieganie pomyłkom” lub „eliminowanie błędów”. Powstało ono w ramach filozofii Lean Manufacturing i jest jednym z narzędzi do minimalizowania defektów w procesie produkcyjnym. Poka-yoke polega na projektowaniu procesów, narzędzi i maszyn w taki sposób, aby uniemożliwić lub utrudnić popełnienie błędu przez pracowników lub maszyny. W ten sposób przyczynia się do zwiększenia jakości produktów oraz zmniejszenia kosztów związanych z naprawami i reklamacjami. Poka-yoke może być wykorzystywane w różnych branżach i procesach, zarówno w produkcji jak i w usługach. Korzyści wynikające z wdrożenia poka-yoke to między innymi zwiększenie bezpieczeństwa pracy, poprawa jakości produktów, zwiększenie wydajności procesów oraz zmniejszenie kosztów związanych z naprawami i reklamacjami.


S

 • SMED (Single Minute Exchange of Die)
 • Standard Work
SMED (Single Minute Exchange of Die)

SMED (Single Minute Exchange of Die) to metoda zmniejszania czasu przestawienia maszyn w produkcji na wartość jednocyfrową, co umożliwia elastyczność i redukcję kosztów produkcji. Pojęcie to wywodzi się z Japonii, a opracował je Shigeo Shingo, jeden z twórców Toyota Production System. SMED polega na przyspieszeniu procesu przestawienia maszyny poprzez podzielenie go na podprocesy i redukcję lub eliminację czynności, które nie są niezbędne. Korzyści z wdrożenia SMED to m.in. zmniejszenie zapasów, zwiększenie elastyczności produkcji, obniżenie kosztów, zwiększenie wydajności, a także poprawa jakości produktów.

Standard Work

Standard Work to ustandaryzowane procedury i metody pracy, które określają jak dany proces powinien być wykonywany w sposób efektywny i niezawodny. Wywodzi się z japońskiej filozofii Lean Manufacturing i jest często łączone z Kaizen. Standard Work pomaga uniknąć błędów i nadużyć w procesie produkcyjnym, poprawić jakość, skrócić czas cyklu i zwiększyć wydajność. Standard Work jest wykorzystywany w wielu branżach, w tym w produkcji, opiece zdrowotnej i usługach. Wdrażanie Standard Work wymaga zaangażowania pracowników na różnych poziomach organizacji oraz stałego monitorowania i doskonalenia procesów.


T

 • Takt Time
 • TPM (Total Productive Maintenance)
Takt Time

Takt Time to czas, który jest potrzebny na wykonanie jednego cyklu produkcyjnego, aby zaspokoić zapotrzebowanie rynku. Wywodzi się z japońskiej filozofii Lean Manufacturing i jest często wykorzystywany w produkcji masowej, gdzie czas cyklu musi być zsynchronizowany z popytem. Takt Time określa, jak często dany produkt powinien być wytwarzany, aby spełnić wymagania rynku. Wdrażanie Takt Time może pomóc w eliminowaniu marnotrawstwa, poprawie wydajności i redukcji kosztów. Dzięki Takt Time można również łatwiej monitorować i kontrolować procesy produkcyjne oraz przewidywać potencjalne problemy.

TPM (Total Productive Maintenance)

TPM (Total Productive Maintenance) to system zarządzania utrzymaniem ruchu maszyn, który ma na celu zapobieganie awariom i zwiększanie wydajności. TPM wywodzi się z japońskiej filozofii Lean Manufacturing i zakłada, że utrzymanie maszyn w dobrej kondycji jest kluczowe dla osiągnięcia wysokiej wydajności i jakości. Wdrażanie TPM wymaga łączenia wiedzy pracowników różnych dziedzin, takich jak produkcja, utrzymanie ruchu i inżynieria. TPM obejmuje cały cykl życia maszyny, od projektowania po wycofanie z użytku, a jego cele to między innymi: minimalizacja awarii, skrócenie czasów przestoju, zmniejszenie kosztów utrzymania, zwiększenie wydajności i poprawa jakości.


V

 • Value Stream Mapping
 • Visual Workplace
Value Stream Mapping

Value Stream Map (mapa procesów wartości dodanej) to narzędzie służące do wizualizacji procesów zachodzących w firmie, począwszy od momentu zakupu surowców, poprzez ich przetwarzanie, aż do dostarczenia gotowego produktu lub usługi do klienta. Mapa ta pozwala na identyfikację procesów niepotrzebnych, niedoskonałości, opóźnień i marnotrawstwa, a tym samym na optymalizację i usprawnienie całego procesu, zwiększając tym samym wartość dodaną. Wywodzi się z filozofii Lean Manufacturing i jest jednym z najważniejszych narzędzi w zakresie analizy procesów produkcyjnych.

Visual Workplace

Visual Workplace (wizualne miejsce pracy) to filozofia oparta na zasadzie, że wszystko powinno być widoczne i łatwe do zrozumienia na pierwszy rzut oka. Wizualne miejsce pracy to miejsce, w którym pracownicy mają dostęp do wszystkich niezbędnych informacji, narzędzi i materiałów, dzięki czemu procesy są łatwiejsze i bardziej efektywne. Poprzez wizualizację procesów, organizacja może poprawić jakość produktów lub usług, zmniejszyć koszty produkcji i zwiększyć wydajność. Wizualne miejsce pracy wywodzi się z filozofii Lean Manufacturing i jest jednym z kluczowych narzędzi w zakresie zarządzania wizualnego.