Tablice wizualizacyjne

Tablice wizualizacyjne są doskonałym narzędziem pomocnym w takich procesach jak rozwiązywanie problemów, planowanie zmian czy wizualizacja wskaźników KPI.